Hotel Etoile Pereire - Room

Contact

    Hotel Etoile Pereire

  • 146, boulevard Pereire
  • 75017 Paris – France
  • Tel: +33 1 42 67 60 00
  • Fax: +33 1 42 67 02 90
  • info@etoilepereire.com